Boxmeer

Sinds 1 augustus 2010 is er cluster 4 onderwijsmogelijkheid gevestigd in SBO Palet te Boxmeer. Met ingang van augustus 2016 starten wij een tweede groep in Boxmeer. Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 kunnen bij ons terecht. De kleuters (JRK) worden opgevangen in samenwerking met SBO Palet.

De leerlingen komen uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Er wordt gewerkt met dezelfde pedagogische en didactische uitgangspunten als de school in Nijmegen.

Er zijn echter kleine verschillen:

* er wordt gewerkt in het ritme van SBO het Palet, d.w.z. dezelfde vakanties, dezelfde pauzes en deelname aan dezelfde vieringen;

* de leerlingen hebben een TLV voor het cluster 4 maar een lichtere ondersteuningsbehoefte.

De intake, inschrijving en aanmelding verloopt via de vestiging van SO4 De Windroos in Nijmegen. Het kennismakingsgesprek vindt meestal plaats in Boxmeer.

Er is een uitstekende samenwerking met de directie en het personeel van SBO Palet.

boxmeer.bmp