De ouders

We gaan ervan uit dat ouders bewust voor onze school kiezen. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aan ouders duidelijk gemaakt waar onze school voor staat. We verwachten van ouders dat ze achter de school staan en positief meedenken. We staan open voor opmerkingen en kritiek. We huldigen hierbij het principe: liever een korte schrik dan een lange ergernis. Middels gesprekken en vragenlijsten wordt gepeild of ouders tevreden zijn over ons aanbod. Uit bovenstaande mag blijken dat we de samenwerking met ouders zeer belangrijk vinden en we het op prijsstellen als ouders meedenken over de ontwikkeling van hun kind.

De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek vindt u hier!