Interne contactpersonen (ICP)

De interne contactpersonen op SO4 De Windroos zijn Danielle van Binsbergen en Sjoerd Mulders: Sjoerd is werkzaam als leerkracht van groep Oranje op maandag tot en met donderdag. Daniƫlle is werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op dinsdag en vrijdag.

De meeste problemen of klachten zullen in de praktijk uiteraard gewoon terecht komen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directeur van de school. Wanneer u het probleem echter niet met hen wil of kan bespreken, kunt u terecht bij de interne contactpersonen.

Onze taak is:

- Te luisteren naar het probleem of de klacht;

- De klacht vertrouwelijk te behandelen.;

- Met u bekijken welke vervolgstappen u kunt of moet zetten als u tegen een probleem aanloopt;

- Indien nodig te overleggen met de externe vertrouwenspersoon van Conexus Pieter Jan Landsheer;

- Eventueel te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van Conexus Pieter Jan Landsheer,  

  naar het bovenschools management van Conexus (bestuursadviseur Francine Stevens) of naar de

  vertrouwensinspecteur.

Kinderen, ouders, leerkrachten, studenten en ondersteunend personeel kunnen ons benaderen wanneer er problemen of klachten zijn binnen de schoolsituatie.

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

- klachten van onderwijskundige aard: o.a. methode, toetsing, pedagogische benadering

- klachten over ongewenste gedragingen van kinderen of volwassenen o.a. agressie, geweld, roddels, (cyber)pesten, discriminatie, racisme, seksueel misbruik, (seksuele) intimidatie.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons (of een van ons) persoonlijk aanspreken op school. Wij zijn telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van de school: 024-3734855. We zijn per mail te bereiken op:

d.vanbinsbergen@so4-dewindroos.nl en s.mulders@so4-dewindroos.nl

 

Zie hier de klachtenregeling van Conexus.