Lestijden

De leertijd

De school streeft zo veel mogelijk effectieve leertijd na. De lessen starten elke dag om 8.30 uur en eindigen om 14.15 (op woensdag om 12.30 uur). Als uw kind te laat komt krijgt u een schriftelijk bericht. In dit bericht schrijft u de reden en wordt door u ondertekend.

Pauzetijden

Rond de ochtendpauze (15 min.) wordt er gedronken en fruit gegeten in de klas en buiten gespeeld. Rond de lunch (30 min.) wordt er ook in de klas gegeten en gedronken samen met de groepsleerkracht en buiten gespeeld. Aan het einde van de dag gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht naar de taxi's.  Als u uw kind komt ophalen mag u even in de aula wachten.

De teamleden zijn de hele dag bij de leerlingen. Daarom stellen we het op prijs als de personeelsleden na schooltijd een half uur ongestoord kunnen pauzeren.