Vervoer

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs, is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. Er bestaat wel een richtlijn die veel gemeenten volgen.

In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

  • u krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind; 

  • u krijgt een openbaar vervoer-abonnement voor uw kind (en eventueel een begeleider); 

  • de gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

 

Als een leerling door zijn leeftijd of handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen dan is de gemeente verplicht om aangepast vervoer te regelen, bijvoorbeeld met een taxi of busje. Welke mogelijkheden uw gemeente precies heeft, kunt u navragen bij de gemeente zelf.
Kinderen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer de dichtstbijzijnde 'toegankelijke school' minimaal 6 kilometer van hun huis ligt. Sommige gemeenten leggen die grens overigens wat lager. De afstand wordt gemeten langs de weg die voor uw kind het kortst, voldoende begaanbaar en veilig is.

Kosten van leerlingenvervoer
De gemeente krijgt geld van de landelijke overheid om het leerlingenvervoer te organiseren. Zij is echter niet verplicht dit geld helemaal te besteden aan het leerlingenvervoer. In de ene gemeente zal het leerlingenvervoer daarom anders geregeld zijn dan in de andere.