De school

Welkom op de website van SO4 De Windroos. Op de website vindt u informatie over het reilen en zeilen op SO4 De Windroos. Speciaal voor nieuwe ouders kan de informatie helpen bij het nemen van een beslissing over de schoolkeuze van hun kind. Daarnaast bevat de website ook allerlei praktische informatie.

SO4 De Windroos is een cluster 4 school. Dit cluster bestaat uit scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen en/of ernstige gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster. Naast de oorspronkelijke problematiek hebben de leerlingen soms ook andere problemen op het gebied van motoriek, cognitieve ontwikkeling en werkhouding.

De naam en het logo van de school staan er voor dat leerlingen uit alle windrichtingen welkom zijn op onze school. De onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen op SO4 De Windroos zijn zeer gevarieerd. Wat al onze leerlingen gemeen hebben, is dat ze gedragsmatig moeilijk kunnen voldoen aan de eisen die op de reguliere basisschool aan hen worden gesteld.

We hopen dat u onze website met plezier bezoekt en op deze manier een goed beeld krijgt van SO4 De Windroos. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de inhoud of over andere zaken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de directie of een van de andere teamleden.  

  

55 jaar.bmp