Het onderwijs

Onze leerlingen hebben een sterke behoefte aan duidelijkheid en structuur, aan warmte en waardering en aan ondersteuning. Al deze facetten proberen wij vorm te geven. Een voorwaarde voor gedegen onderwijs is in onze visie een goed pedagogisch klimaat. Wij denken dat kinderen pas echt aan leren toe komen, als zij zich veilig, geborgen en gesteund voelen op school. De sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van kinderen vinden wij dan ook even belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij vorm geven aan ons onderwijs, welke sociaal emotionele methode wij gebruiken en welke didactische methodes wij gebruiken.