SMT (Schoolmanagementteam)

Dit team bestaat uit twee personen: de directeur en de adjunct directeur. De directeur zorgt er voor dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan uitvoeren. Hij is voor alles eindverantwoordelijk. Tevens vervult de directeur representatieve taken en vertegenwoordigt hij de school. Een belangrijke taak van de directeur is het initiĆ«ren en implementeren van zowel intern als extern beleid. De adjunct directeur stuurt de dagelijkse gang van zaken aan en heeft verantwoordelijkheid over het pedagogisch en didactisch beleid. Bij afwezigheid van de directeur vervangt de adjunct directeur.

SMT.jpg