Visie

Binnen onze ambitie stellen we de ontwikkeling van het kind in de sociale context waarin het kind opgroeit, leert en zich ontwikkelt, centraal. Binnen SO4 De Windroos proberen we leerlingen te laten gedijen op hun talenten.

We benaderen het kind in zijn ontwikkeling vanuit een breed perspectief. Dit betekent dat we er vanuit gaan dat voor een goede ontwikkeling een breed pakket van leer- en ontwikkelingsdoelen nodig is.

We zijn ons er terdege van bewust dat we het als onderwijs, als school, niet alleen kunnen klaren. Daar zijn anderen absoluut bij nodig. De uitspraak "it takes a whole village to raise a child" (je hebt de hele gemeenschap nodig om een kind op te voeden), nemen we dan ook uiterst serieus. SO4 De Windroos ziet zichzelf als onderdeel van de gemeenschap. Dit betekent dan ook dat we bewust de context van het kind willen benutten om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren. De betrokkenheid stopt niet na schooltijd. Ook zoekt SO4 De Windroos op lokaal, stedelijk en regionaal  niveau de samenwerking actief op.

Uitgangspunten

Kinderen die op SO4 De Windroos geplaatst worden, kunnen een voorgeschiedenis hebben met negatieve schoolervaringen. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen op school en zich positief kunnen ontwikkelen, hanteren wij een aantal uitgangspunten van waaruit gewerkt wordt:

  • Onze leerlingen vragen een professionele benadering.

  • Onze leerlingen hebben behoefte aan structuur.

  • Positieve ervaringen en complimenten zijn essentieel voor de ontwikkeling.

  • Kinderen zijn gebaat bij onderwijs op maat.

  • Het bevorderen van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid maakt kinderen vaardiger.

  • De samenwerking met ouders en hun steun zien wij als wezenlijk belang.

  • Een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling vinden wij van groot belang.